Fakturačné údaje

 
Identifikačné údaje spoločnosti
Názov: VEOS, s.r.o.
IČO: 36541168
DIČ: 2020149065
IČ DPH: SK2020149065
 
Adresa sídla spoločnosti a adresa prevádzky
VEOS, s.r.o.
Novozámocká 102
949 05 Nitra
 
Platobné údaje
Tatra banka
IBAN: SK3411000000002627776549
SWIFT: TATRSKBX 
 
Slovenská sporitelňa
IBAN: SK6309000000005048489290
SWIFT: GIBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 12495/N